DyreID - ID-merking av kjæledyr med mikrochip
Eiet av Den norske veterinærforening

Mikrochipmerking av kjæledyr (elektronisk merking) er den mest vanlige måten å ID-merke kjæledyr på og har hatt stor utbredelse de siste årene.

Det er flere grunner til at ID-merking med mikrochip er blitt mer vanlig. Det er nå et krav fra myndighetene i forbindelse med utenlandsreiser, men vi har også fått en økt bevisstgjøring blant dyreeiere om fordelene ved ID-merking. Over 890.000 hunder og katter er merket med mikrochip. I tillegg er det mange som merker andre dyr som ilder og kaniner.

Gode råd fra veterinær Torill Moseng

Hvordan utføres mikrochipmerking?

Mikrochipen, eller transponderen som den også kalles, er en liten elektronisk brikke i en glasskapsel på 11 x 2,1 mm. Den er forhåndsprogrammert med et nummer som følger kjæledyret resten av livet. Veterinæren injiserer kapselen under huden på venstre side av halsen. Den blir omkapslet av bindevev og forblir på plassen for injeksjonen. ID-merking med mikrochip er ikke smertefullt, og kan sammenlignes med å få en vaksine. Mikrochippen er ikke synlig, og ingen kan se om dyret har eier eller ikke.

Kontakt din nærmeste veterinærklinikk for ID-merking.

Hvorfor ID-merke kjæledyr?

ID-merker du din hund eller katt øker du sannsynligheten for at den kommer tilbake til deg dersom den blir borte. Hvert år kommer et ukjent antall kjæledyr bort fra sine eiere. Noen blir drept eller skadet i trafikken, noen blir bare borte, og noen få blir stjålet. Mange bortkomne kjæledyr blir tatt hånd om, men det kan ofte være vanskelig å finne eieren. Umerkede kjæledyr blir i verste fall avlivet dersom ikke eieren kan lokaliseres. For de fleste eiere betyr det mye å få rede på dyrets skjebne. Det er tross alt bedre å vite at kjæledyret er dødt enn å leve i det uvisse.

En sikker individ-identifikasjon er en forutsetning i forbindelse med avl, sykdomsbekjempelse, handel, utstillinger, konkurranser, forsikring, grensepasseringer, forskning og avklaring av eierforhold. Før tegning av forsikring er det naturlig at kjæledyret er ID-merket.

Fordeler med mikrochip

Fordelene med mikrochipmerking er først og fremst at det er en varig og sikker merkemetode, merkingen påfører ikke dyret smerte og metoden kan benyttes allerede kort tid etter fødsel. En annen fordel er at det er umulig å forfalske en mikrochip.

Har du funnet et kjæledyr?

Ta kontakt med Viking Redningstjeneste, Mattilsynet eller din nærmeste veterinær for avlesning av chip.

Avlesning

For å lese ID-nummeret fra en mikrochip trengs en avleser. Ettersom metoden er blitt mer og mer vanlig, er utbredelsen av avlesere blitt vesentlig forbedret. Avlesere finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer. Videre har redningssentraler, viltnemder og hundeklubber egne avlesere. Det er ingen restriksjoner på kjøp og bruk av avlesere, slik at privatpersoner (oppdrettere), katteklubber osv. kan anskaffe egen avleser. Pris på avleser starter på ca. kr. 2.500,-.

Fremtidsutsikter

I fremtiden kan det bli mulig å lagre helseinformasjon i mikrochipene som benyttes til å ID-merke kjæledyr. Dermed vil det være mulig for en veterinær ved hjelp av en avleser å hente opp hele dyrets sykehistorie, behandlinger, medisinering osv. uavhengig av hvor dyret tidligere er behandlet. Dette bør i fremtiden kunne gi betydelige gevinster i arbeidet for å fremme dyreeavl og -helse. Alle eiere oppfordres derfor til å få kjæledyrene sine ID-merket. Ved å sørge for at ditt kjæledyr blir ID-merket sikrer du muligheten for at det kan identifiseres og lettere gjenfinnes dersom det kommer bort, samtidig som det oppfyller krav i forbindelse med bl.a. utenlandsreiser og sykdomsregistrering.

Standardisering

Det foreligger en internasjonal enighet om en ISO-standard* for mikrochip til dyr. Denne standarden er noe ulik FECAVA-standarden** som tidligere ble benyttet. ISO-standarden er blitt en felles standard for smådyr, hest og produksjonsdyr (ISO 11784 og ISO 11785). Nyere skannere gjenkjenner begge standarder. ISO-standarden stiller definerte krav til såvel skannere som mikrochip. En ISO-skanner skal kunne lese mikrochip-teknologi FDX A (Full Duplex A) og HDX (Half Duplex). Videre skal den gjenkjenne FECAVA-standarden. HDX-teknologi brukes i plast-øremerker til produksjonsdyr. Både Norsk Kennel Klub, Dyrebeskyttelsen Norge og Direktoratet for naturforvaltning godkjenner merking med mikrochip på lik linje med øretatovering.

*ISO: International Standardization Organization

**FECAVA: The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations

Reise med kjæledyr

Skal du ut å reise må du ha elektronisk ID-merking av kjæledyret ditt. Dette er et krav fra myndighetene. Skal du reise utenlands med kjæledyret så må dyret ha eget kjæledyrpass. Kjæledyrpasset er godkjent i alle EU- og EØS-land.
Kjæledyrpasset utstedes av autorisert veterinær.
Dyreeier er selv ansvarlig for å sette seg inn i reglene for innførsel av kjæledyr, i det landet de skal reise til.

Kontakt oss

  • Telefon 22 99 11 30
  • Send melding
  • Freserveien 1, 0195 Oslo
  • Org.nr. 971 180 536

Åpningstider telefon

  • Mandag - torsdag: 10.00 - 14.00
  • Fredag: 09.00 - 11.30

Følg oss

  • Vi er medlem av Europetnet - det betyr at kjæledyr registrert hos DyreID også er søkbart i hele Europa.

DyreIDs nettsteder